S 26 Mustang

Mustang

Den 2014-10-12 kom Mustangen tillbaka till F 21 där den parkerades i en hangar, bilden ovan.
Då var det mesta av restaureringen hos Per Lundberg i Vännäs klar.
Lördag 2016-06-11 bogserades den upp till Flygmuseets nya flygplanhall.

Mustang o motor

Här är vår S 26 Mustang uppställd i Lundbergshallen på flygmuseet.
Detta är den ENDA kvarvarande spaningsmustangen i svensk tappning!

Totalt levererades 165 st North American P-51 Mustang till Flygvapnet. De fick här beteckningen J 26 Mustang.
Fyra av dessa användes som reservdelar.

12 st modifierades till spaningsmaskiner och de fick beteckningen S 26 Mustang. På dessa monterades
en lodkamera, SKA 10, i bakkroppen. I detta utrymme passerade roderlinorna till höjd- och sidroder.
Roderlinorna drogs om, över kameran, med ett antal lintrissor. På instrumentpanelen, till höger, placerades
styrboxen för kameran. Där startades kameran och där ställde piloten in blandare och slutartid.

Samtliga S 26 Mustang stationerades vid F 21.


Kort historik över flygplanet S 26 Mustang med individnr 26084

Flygplanet lämnade fabriken 20 januari 1945. Skeppades till Frankrike för tjänstgjöring. Efter ett
haveri på flygfält A98 (varvid piloten Georg Evans omkom) renoverades flygplanet och skickades till
uppställningsplats i Tyskland för försäljning.

Kom till Sverige i andra leveransomgången, godkänd 1947-11-07 och blev placerad på F 16 i Uppsala.
Ombyggd till S 26 vintern 1952 med placering på F 21 i Luleå.

Haveri 45 km väster om Jokkmokk 1952-10-08. Flygplanet avskrivs 1952-11-19.

Bärgningen pågår 1998 till 1999. Vrakresterna lagras på F 21 till 2005. Därefter transport till Vännäs
och Per Lundberg. Renoveringen pågår till 2014. Nedlagd ideell arbetstid är 18 400 timmar under nio år.
25 000 nitar är islagna.

2014-10-12 återkom 26084 till F 21 igen efter nästan på dagen 62 år.


Om Mustangen

Pelle visar Mustangen 2013-05-23

Från bärgningen

Här kan du läsa om restaureringen

Ett bildspel om restaureringen

En video om det färdiga resulatet


 

Sommarmustang

En bild på 26084 när hon var i tjänst, bilden är tagen på Gotland

Del av kroppen

Större delen av kroppen, med nosen till vänster

Börjar ta form

Efter flera års arbete, hösten 2011

Vingen

Den restaurerade vingen

Vinter-mustang

Arbetet har pågått utomhus, även vintertid!

 

Linjemustang

Uppdaterad 2021-02-20 - KÖ