Bärgningen av Mustangen

Bärgning av S 26 Mustang

Den 9 oktober 1952 havererade en S 26 Mustang (26084) från F 21 på en myr väster om berget Nausta efter motorproblem. Föraren räddade sig med fallskärm och klarade sig helt oskadd från haveriet.

Under våren 1997 började man från F 21 planera att bärga resterna av flygplanet till flottiljens förbandsmuseum, och jag ombads vara projektansvarig för bärgningen, samt se om den var genomförbar med tanke på platsen för haveriet.

En grupp från museet hade gjort ett besök på haveriplatsen, som låg cirka sju km från närmaste väg. När jag hört deras berättelse och sett bildmaterialet, beslöt jag att vi skulle göra ett besök för att se om det var möjligt med en bärgning av flygplanet. Mj Anders Jonsson tog kontakt med helikoptergruppen på F 21 så att jag kunde åka med när de hade något flyguppdrag i anslutning till Nausta, vilket blev i slutet av september 1998. Efter besöket på haveriplatsen kunde jag konstatera att det fanns problem att lösa, då den myr som flygplanet låg i var mycket vattensjuk, men helt omöjligt ansåg jag det inte vara. Därmed började planeringen av bärgningen, med materiel samt transporter och förläggning i Nausta by.

Bärgningen genomfördes hösten 1999.

Kn Bengt Norberg, F 21

Vrakdelar på den vattensjuka myren

Anders Jonsson kollar djupet till fast botten, 1,6 meter blir resultatet

Vrakdelar

Del ur personalen som deltog. Torsten Toftemyr, Håkan Alm,
Rolf Lindgren, Åke Nygren och Esbjörn Granberg.

Här kommer lastpallar, plank mm. Helikoptern från RFN i Vidsel

Haveriplatsen fri från vegetation

Helikoptern kommer med stubbrytaren

Håkan Alm övervakar lyftet

Fikarast - Håkan Alm, Kurt Lundberg och Bengt Norberg

Fenan med sidoroder

Några sekunders rast i gropen

Propellern

Håkan förbereder sig på att gå ner i det blöta

Fler delar kommer upp

Torsten kopplar om lyftstropparna

Vattenpumpen för renspolning av vrakdelar startas

Renspolning av vrakdelar, den ljusa linjen är vattenstrålen. Detta för att underlätta
lyftet med stubbrytaren och hanteringen av vrakdelarna.

Här är flygplanet (kabinen) fäst med stroppar från bandvagnen
för att stabilisera lyftet med stubbrytaren.

Flygplankroppen är nu uppe ur myren

Lasten görs klar för lyft under Hkp 10:an

I luften igen - efter 47 år

Delarna återbördade till F 21, vad ska nu hända med dem?

Ska delarna läggas ut på Flygmuseet F 21 i form av en haveriplats,
eller ska någon bygga upp flygmaskinen igen?

Den uppmärksamme kan se en person till höger på bilden, djupt fundersam.
Det är troligen första gången Pär Lundberg ser vrakdelarna?

Uppdaterad 2020-01-04 - KÖ