Utställning - Vädertjänst

Flygvapnet drabbades i början av 1940-talet av ett stort antal flyghaverier, många av dessa haverier inträffade i samband med dåligt flygväder. En utredningen om vädertjänsten tillsattes. Den skulle bedrivas skyndsamt. Den torde ha varit väl förberedd för redan 10 maj 1943 kunde utredningen lämna sitt betänkande och förslag till den militära vädertjänstens organisation. Flygvapnet tar över och bygger upp den militära vädertjänsten från 1944. År 1945 utbildades 17 meteorologaspiranter på Krigsflygskolan.

Här finns en bildserie om Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet,
baserad på materiel som visas i museet. [Av Sivert Mässing]

Det här är ett häfte där vi försöker beskriva vädret på ett enkelt och förhoppningsvis lättbegripligt sätt. En kort beskrivning av väderradar, vädersatelliter, väderballonger, markväderobservationer och SMHI:s strålningsstationer där bl.a. antalet soltimmar till SVT:s sollig mäts. Och ett antal termer förklaras.

Häftet sammanställt av Sivert Mässing och Lena Fehrenbach - Läs Liten väderlära, 14 sidor.

Det finns många moment i vädertjänsten innan denna situation. Insamlingen
av väderobservationerna från stationerna i Norrbotten och Västerbotten
inhämtades var tredje timme dygnet runt, året runt från F 21 via telefon.

Båda mottagarna är radiosondmottagare som tog emot radiosignalerna från
väderballongerna. Den närmast i bild är från 60-talet och helt manuell för
analoga signaler, så det var ett hantverk att ta emot mätdata från sonden.
Den andra mottagaren är från mitten av 80-talet och automatiserad. Den tog
emot digitala signaler som omvandlades till siffror och mätdata som skrevs
ut på en matrisskrivare.

Diverse meteorologiska instrument från 40-talet och framåt.

Flygförvaltningen anskaffade den här satellitmottagaren 1966 för mottagning
av bilder från vädersatelliter. Antennen är en så kallad Helixantenn som står
ute på gården vid radarstationerna. Mottagaranläggningen är av fabrikat
Rodhe & Scheartz. När Flygstaben i slutet av 1960-talet bytte till ny utrustning
fick F 21 överta den här.

Radiofax som tog emot väderkartor både på långvåg och kortvåg.


Uppdaterad 2022-04-17 - KÖ