Organisation för föreningen Flygmuseet F 21

 

Ordförande, utställningsansvarig Bernt Häggbom Mobil 070-524 85 85
Vice ordf, fordon Sven Sundgren Mobil 070-535 89 25
Kassör, Stril/luftbev L O Gustafsson Mobil 073-055 45 06
Sekreterare, väderavd, belysning, marknadsföring Sivert Mässing Mobil 070-280 69 98
Ledamot, flygplan och helikopter Roland Mattsson Mobil 070-547 00 29
Ledamot från F 21 Mikael Engman Mobil 070-301 76 83
Adjungerad, marktele Kid Larsson Mobil 070-314 39 58
Styrelsesuppleant Jan Olov Johansson Mobil 070-398 95 52
Styrelsesuppleant, hemsida, IT, marknadsföring Krister Öhman Mobil 070-635 67 74

(Styrelsen uppdaterad efter årsmötet 2022-03-30)

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening.

Föreningens syfte är att bedriva en verksamhet som med hög kvalité säkerställer utvecklingen och bevarandet
av det historiska arvet av Norrbottens flygflottiljs (F 21) verksamhet i Norrland. Föreningen har sitt säte i Luleå.

Föreningen bildades 2009-01-08 och har för närvarande (2021-02-17) 172 medlemmar varav 20 mycket aktiva.

Har Du intresse av att vara med i vår förening, läs då här!

 

Våra huvudorganisationer

Flygmuseet F 21 ingår i det statligt stödda museinätverket Sveriges militärhistoriska arv, SMHA.

Till SMHA

MUSEINÄTVERKET
Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) är ett nätverk för museer och besöksmål med militär inriktning över hela landet.

Museerna i nätverket: Namn och plats på kartan

SMHA tillhör i sin tur Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM.

Till SFHM hör också Flygvapenmuseum i Linköping samt Armémuseum i Stockholm.

SMHA logotype

Linje-mustang

Uppdaterad 2022-08-26 - KÖ