Utställning - Marktele

I museet finns Markteleutställningen. Här några bilder därifrån.

Tfnapp M 37

Detta var en modern telefon år 1937!

Tfn m/37, ett oöverträffat kommunikationsmedel för tråd.

[Foto Tommy Bolander]

28-MGF&MGD

Till vänster:
Den första svenska digitala krypteringsapparaten MGF.

Till höger: Krypteringsapparat MGD (Maskinchiffer gemensamt typ D), en maskin som trots sin utveckling starkt påminner om den tyska Enigman.

[Foto Tommy Bolander]

Här finns fakta och bilder om Basradio och Räddningsradio på Flygbas 60 - [Tips från Thomas Strömgren]

Beskrivning på en liten del av signalistjobbet. [Tommy Bolander]

Här finns en hel del för finsmakaren om Flygvapnets markradiosystem:
Till FHT - Försvarets Historiska Telesamlingar - [Tips från Thomas Strömgren]

Uppdaterad 2019-01-10 - KÖ