Utställning - Helikoptrar

Dessa två helikoptrar, Hkp 3 och Hkp 4, finns uppställda utanför Flygmuseet F 21 endast sommartid.

Hkp 3 är den militära benämningen och Agusta Bell 204 B den civila. Den var vid ena fotograferingen märkt
U 86 och nästa U 93.

Här finns berättelsen om helikoptern U 93 och dess uppgifter på F21, nedskrivet av piloten
Bruno Carlström.

Hkp 3 B
Agusta-Bell 204
U 86
Individnr 426

På F 21 från sommaren 1963 till sommaren 1993.

Längd 16,8 m
Motor 1100 hk
Maxfart 220 km/t
Marchfart 180 km/t
Besättning 2-3
Passagerare 7-8

 

Hkp 3

U 93 på uppdrag i fjällmiljö

Helikoptern märktes om flera gånger, först 93, sedan 86 och i slutet av sin bana hamnade den på F 10 och märktes där med 96, som ännu gäller.

De tre övre bilderna
visar samma helikopter.

Hämtat från Bruno Carlströms text här ovanför om Helikoptern:

Sommartid hände det att Räddningstjänsten ringde och ville ha hjälp med att vattenbomba en skogsbrand. Då hängdes en tunna som rymde ca 700 liter vatten i en vajer under helikoptern, tunnan fylldes genom att doppas i närmaste vattendrag och tömdes genom en ventil i botten. Ett effektivt sätt att släcka en brand.

HKP 4
Boeing Vertol 107

På F 21 hösten 1966 till 1988

Längd 24,4 m
2 motorer á 1200 hk
Max last i lyftkrok 4 500 kg
Max last i vinschen 270 kg
Marchfart 220 km/t

Räddningsbesättning:
2 piloter, 1 färdmek/vinschoperatör,
1 navigatör, 1 ytbärgare

Uppdaterad 2021-01-01 - KÖ