På gång på Flygmuseet F 21

 

(Texterna är under bearbetning)

Flygsimulatorn

Vår S 18-framkropp har flyttats från simulatorrummet till Lundbergshallen. Därmed har den kommit till sitt rätta samanhang.

Vi avser att nyttja det friställda området för flygsimulatorn. Den kommer att flyttas och vridas 90 grader och förses med en bättre visning av terrängen framför "föraren".

Det innebär ett driftsstopp för flygsimulatorn mellan 12/3 till 28/3 2018.

Lundbergshallen

Arbetet med att komplettera flygplanen och övrig utrustning i Lundbergshallan fortsätter. Bl.a. ska en fallskärm hängas upp under taket med en "pilot" i selen.

S 18 framkropp finns i mitten på bilden, längst ner.

 


Transportabel markradiobuss typ 9

(projektet avstannade under 2017)

Renoveringen av TMR 9 pågår sedan några år tillbaka.
Den är normalt inte tillgänglig för våra besökare.

Chaufförens plats

Mottagare till vänster, kortvågssändare och kraftpanel
i mitten samt långvågssändare till höger.

Renovering av Tmr-9

Läs mera om Tmr-9

 

Uppdaterad 2018-02-08 - KÖ